Významné a památné stromy

 13-08-29-Zizkkuv-dub 30

Žižkův (myšlínský) dub
Dub je starý několik set let (800) a nachází se u myšlínského dvora. Dle pověsti měl pod ním tábořit Jan Žižka z Trocnova, když táhl na Český Brod.


Lípy na Masarykově náměstí

Lípy byly vysázeny v roce 1898 na počest 50. výročí panování Františka Josefa I. (Původně bylo vysázeno 19 stromů).

Lípa "Svobody" na Masarykově náměstí
Původní lípa byla vysazena 13. dubna 1919, ta však uschla, a tak byla 1. července 1927 vysazena nová.

Lípa spisovatele Josefa Konráda na Masarykově náměstí
Tato lípa byla vysazena vedle lípy "Svobody" 20. dubna 1921.

Lípy na mostě přes Mnichovku
Lípy byly vysazeny v roce 1882 na památku sňatku tehdejšího korunního prince Rudolfa s princeznou Stefanií. Jedna z lip byla v roce 2011, kvuli špatnému stavu, poražena.

Byvaly-hrbitov-lipy
Lípy na bývalém hřbitově (za hasičským domem)
Lípy sem byly vysazeny v roce 1815 v době, kdy zde byl hřbitov.


Topol-u-stavebnin-2013 Kanadský topol u bývalého rybníka u Dolního mlýna
Topol byl vysazen v roce 1865.


Památný dub na hrázi Zittova rybníka

______________________________________________________________________________

Mnichovické stromy

Ze starých kronik víme, že již od nejstarších dob byla existence lidí spojena se stromy. Tak i obyvatelstvo zdejšího území, které bylo prostoupeno hustým porostem dubů a buků, čerpalo obživu ze stromů. Byli to dřevorubci a uhlíři. Činností lidízemědělců- byly lesní porosty přetvářeny na pole. Lesy zmizely.
Na počátku 20. století se objevily snahy volné prostory a zejména svahy kolem Mnichovic zalesnit. Zásluhu o uskutečnění záměru měl Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Mnichovicích (Okrašlovací spolek). Jeho členové vysázeli tisíce sazenic nejvíce listnatých, ale i jehličnatých stromů. Sázely se však i ovocné stromy - aleje u silnic, okrasné stromy, keře u nádraží a kolem koupadla. Za celou dobu působnosti osázel okrašlovací spolek pusté stráně v okolí Mnichovic 310.000 stromy.


Mnohé stromy- dnes označované jako významné či památné stromy byly sázeny při různých příležitostech.
Na paměť dvacetiletí od morové rány v Mnichovicích v r. 1713 byla v roce 1733 na náměstí postavena socha Panny Marie Svatohorské a kolem ní vysazeny 4 lípy
Skupiny - nejčastěji 4 lip bývaly vysazovány při založení hřbitova. Tak vznikla skupina lip pod ZŠ, kde býval hřbitov (vysazeny roku 1815) a skupina lip
na stávajícím hřbitově (vysazeny roku 1922)
Na počest sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií byly roku 1882 zasazeny dvě lípy u mostu přes Mnichovku.
Na počest 50. výročí panování rakouského císaře Františka Josefa I. bylo v r.1898 vysazeno stromořadí 19 lip v dolní části náměstí.
Na počest vzniku samostatného Československa byla 13. 4. 1919 na náměstí vysazena „Lípa Svobody“. Když uschla, byla 1. 7. 1927 vysazena druhá lípa Svobody.
Na paměť mnichovického rodáka a spisovatele Josefa Deograda Konráda byla vedle Lípy Svobody vysazena 20.dubna 1921 Konrádova lípa
Na počest 50. výročí vzniku Československé republiky byly ve všech částech obce vysazeny „Lípy Svobody“ (v Kunické ulici v dnešním Parku J. Holíka, na
Božkově v parčíku u návsi a na Myšlíně před hotelem Myšlín.)


V Mnichovicích jsou i významné stromy, které si zaslouží úctu vzhledem ke svému věku.
Je to např.: Kanadský topol, který se nachází na hrázi bývalého rybníka u Dolního mlýna - dnes u stavebnin na silnici k Mirošovicům, vysazen byl roku 1865.
Žižkův dub na Myšlíně, k němuž se váže pověst o J anu Žižkovi. Stáří dubu se odhaduje na několik stovek let.
Skupina 4 lip kolem kříže na Božkově byla vysazena roku 1856.
Mnohé stromy, které bývaly ozdobou


Mnichovic byly odstraněny protože „překážely nebo ohrožovaly bezpečnost“.
Jsou to např.: Mohutná vrba v ohybu Mnichovky u č.p. 28
Skupina vzrostlých topolů u můstku přes Mnichovku u hřiště plážového volejbalu
Lipová alej na hrázi někdejšího rybníka Halašák, při silnici 508/II
Památná lípa u mostu přes Mnichovku byla nebezpečná.

Výsadba nových stromů však chybí. Poslední sázení podél silnice do Mirošovic bylo v 80. letech.
Dnes není výsadba žádná. Stromy se spíše kácejí.


Karel Dražil (kronikář města) - In Život Mnichovice 6/2011