Přírodní zajímavosti

bozkovske-jezirko Božkovské jezírko
Chráněné území Božkovské jezírko má rozlohu 1,29 ha a chráněným územím bylo vyhlášeno v roce 1988. Božkovské jezírko je srážkovou vodou sycené jezírko na nepropustném podkladu v terénní sníženině s vyvinutými mokřadními společenstvy. Význam přírodní památky tkví také v poskytování útočiště ptactvu a obojživelníkům, kteří v okolní krajině nenacházejí vhodná stanoviště. Z vyskytujících se druhů je možno jmenovat čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bufo) nebo skokana hnědého (Rana temporalis). V centrální části jsou tůně s rákosinami a součástí chráněného území jsou i původní olšové porosty. Významný je výskyt kosatce žlutého (Iris pseudacorus), bublinatky obecné (Utricularia vulgaris), okřehku trojbrázdového (Lemna trisulca) či kruštíku širolistého (Epipactis helleborina). Vyskytují se zde i vzácné druhy bezobratlých.
Čerpáno ze stránek: www.mnichovice.eu