Místní organizace Rybářského svazu Mnichovice

Sdružujeme rybáře z Mnichovic, Mirošovic, Stránčic a Prahy.
Máme 254 členů nad 18 let a 65 dětí do 18 let.

Staráme se o čistotu, zarybnění a pořádek na našich vodních plochách a vodotečích. Naši členové se v minulosti též velkou měrou podíleli na akcích jako byla školka, dům služeb, kulturní dům, koupaliště a rybník Božkov. V r. 2002 jsme vyčistili koryto potoka Mnichovky, což zásadně napomohlo bezeškodnému průběhu povodní a doslova s nasazením vlastních životů zabránili naši členové podemletí hráze a následnému protržení rybníka Božkov.


ČLENOVÉ MNICHOVICKÉ ČÁSTI VÝBORU:
Jednatel: Jeřábek Ota (tel.: 607868291)
Předseda: Finger Jan
Místopředseda: Doubek František
Hospodář: Králík Tomáš
Brigády: Libovický Miloš
Účetní: ing.Dvořák Josef
Pokladník: Homoláč Pavel
Ryb. stráž: Vladyka Josef
Kultura: Vyskočil Pavel
Mládež: Malina Vladimír
      
    

REVÍRY

Sportovní:
Rybník Obecní
Potok Mnichovka
      
      
Chovné:
Rybník Božkov
Rybník Koupadlo
Rybník Výtěrák
Potok Mnichovka a její přítoky
Rybník Myšlín u statku I
Rybník Myšlín u statku II
Rybník Návesní Mirošovice
Rybník Štičí Mirošovice

Rybářská chata

Majetkem naší MO je také rybářská chata v Podskalí, která slouží jako sklad krmení pro ryby (jako krmení se používá pouze nezávadné obilí, kukuřice, řepka, lněné semínko. Krmí se šroty nebo celým semenem), jako sklad materiálu a pro schůze výboru a školení mládeže..

Brigádní činnost

Každý člen má za povinnost odpracovat ročně min. 10 hod. Ten, kdo se chce zúčastnit hospodářského odchytu na Božkově, musí odpracovat dalších 10 hodin. Brigádní hodiny lze také zaplatit 1 hodina-70kč. Většina členů překračuje brigádní povinnost a je mnoho členů, kteří mají 50 a více hodin.
Brigády se směřují hlavně k údržbě rybníků, jako je vysekávání, vyřezávání, čištění a úklid. Dále pak k drobným opravám rybochovných zařízení a vlastnímu chovu ryb. Na potocích v rámci katastru města Mnichovic, provádíme údržbu koryta, kácení náletových dřevin a průběžně provádíme kontrolu čistoty vody.

Kulturní činnost

Každoročně se pořádá Výroční členská schůze. Každých pět let je i pro rodinné příslušníky s muzikou a bohatým pohoštěním. Každoročně se pořádá Rybářský bál s bohatou tombolou. Do budoucna se počítá i s karnevalem pro děti. Velmi oblíbené jsou také každoroční rybářské závody, které jsou zvlášť pro dospělé a pro děti. Na závodech pro děti je umožněno bezplatně chytat ryby i dětem, které nemají povolenku k lovu ryb.

Rybářská mládež

Pro rybáře z řad mládeže se pořádá celoroční kroužek. Každý rok se jezdí na rybářské soustředění pod stan nebo do chatiček, na čtyři nebo pět dní.
Souběžně probíhají dva kroužky v Mnichovicích a Mirošovicích.

Chov ryb

Ročně MO Mnichovice pro vyžití svých členů i hostujících rybářů nasazuje do svých sportovních revírů cca 800 ks kapra o průměrné hmotnosti 1,6 kg,1000 ks candáta ročka,200 ks amura okolo 40 cm, 150 ks lína a 1500 kg bílé ryby. Do potoka nasazujeme 150 ks pstruha potočního, 40 ks pstruha duhového a sivena amerického.
Chovné rybníky osazujeme cca 3500 ks rychleného kapra, 200ks lína velikosti 10 cm, 200ks jednoletého candáta a 200 ks amura 20 cm.
Pochlubit se můžeme tím, že se nám na jedné lokalitě podařilo zachovat a úspěšně množit populaci mřenky mramorové, která je zařazena na seznam přísně chráněných živočichů. Do budoucna hodláme zřídit poloumělý výtěr ryb.


Rybářská stráž

Dozor nad čistotou, pořádkem a dodržováním rybářského práva má rybářská stráž.


Jak získat povolenku?

Zavolat pana Jeřábka, a ten dodá přihlášku. Výbor naší MO přihlášku schválí (pokud ne, tak má dotyčný žadatel smůlu a musí se obrátit na jinou MO) , schválení trvá asi měsíc, v letních měsících dva až tři měsíce. Potom žadatel musí odpracovat brigádnické hodiny nebo zaplatit. Zaplatí zarybňovací příspěvek, členskou známku, legitimaci a povolenku, cca 2000 Kč. Před vydáním povolenky je třeba zakoupit na MU Rybářský lístek.