Sbor dobrovolných hasičů Božkov

SDH Božkov

Sbor dobrovolných hasičů Božkov byl založen v roce 1924 v tehdy samostatné vesnici Božkov. Základní myšlenka zakladatelů sboru - pomáhat si vzájemně - zůstala zachována, ačkoli se v průběhu let měnily materiální možnosti sboru i počet členů.
V současnosti je bývalá vesnice Božkov částí města Mnichovice. SDH Božkov zůstal samostatný - nespojil se s větším a lépe vybaveným SDH Mnichovice. To má za následek omezení některých činností (výjezdy) a naopak zachování jiných činností vhodných pro malý sbor.
V únoru 2003 je početní stav 19 mužů. Sbor má k dispozici "Hasičskou zbrojnici" na Božkově a v její blízkosti požární nádrž. Sbor nemá motorové vozidlo, má pouze přívěs s čerpadlem PS-8. Proto se sbor téměř nezúčastňuje zásahů proti požárům. Ale čerpadlo PS-8 je ve výtečném technickém stavu i po padesáti letech díky práci strojníka pana Miroslava Palečka a je schopno např. zásobovat cisterny z požární nádrže.
SDH Božkov udržuje "Hasičskou zbrojnici" , jejíž zasedací místnost slouží též potřebám města jako volební místnost. Dále SDH udržuje požární nádrž - každoroční vysekávání trávy a křovin pro zajištění snadného přístupu, v delších intervalech nátěr zábradlí a čistění od bahna. Jinou činností je každoroční sběr kovového odpadu na Božkově. SDH Božkov pomáhá občanům i jinak - čerpání a čištění studní. V roce 2002 po povodních bylo prováděno i čerpání vody ze zatopených sklepů na Božkově (perlička pro neznalé místopisu - Božkov je kopec ).
Starosta sboru - pan Michal Hodík má velkou zásluhu na vzdělávání členů a preventivně - výchovné činnosti, neboť je povoláním profesionální hasič a tak může nejnovější poznatky přenášet dál.
Družstvo mužů SDH Božkov se účastní soutěží - naposledy to bylo Okresní kolo v požárním sportu v Mnichovicích dne 15.6.2002. SDH Božkov v minulosti též pořádal soutěže např. v letech 1974, 1984 a 1994 - tj. výročí založení sboru před 50-ti, 60-ti a 70-ti lety. V roce 2004 uplyne 80 let od založení sboru. Bude tedy SDH Božkov pořádat soutěž? Členové sboru souhlasí, ale nezáleží to jen na nich - nechme se tedy překvapit.

Pro občany, kteří potřebují vyčistit (kopanou) studnu - kontaktní telefon na strojníka pana Miroslava Palečka: 323 640 551.

Václav Paleček
jednatel SDH Božkov