Ztracená a nalezaná zvířata

Hledá se

 

Galleta

Ztratil se pes slyšící na jméno Galleta.
Odměna za nálezné 15 000,- Kč
Tel.: 605 444 837

vloženo 16. 6. 2014

 

kalendarakci

Sociální služby - adresář

Modre-dvere Terapeutické centrum Modré dveře
náměstí Smiřických 39
Kostelec nad Černými lesy
tel: 725 830 830
datová schránka: s38nup5
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.modredvere.cz
GPS: 49°59'39.768"N, 14°51'32.652"E
Mapa

Sociální služby, krizová pomoc, psychoterapie, klinický psycholog, volnočasové aktivity

Jiráskova knihovna

cerovka-2013 Informace o knihovna najdete na stránkách Jiráskovy knihovny Mnichovice:

www.knihovnamnichovice.cz

 


Pošta

posta-2013
Česká pošta
Tyršova 194, Mnichovice
Tel.: +420 954 225 164
Otevírací doba:
Po 8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00
Út  8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
St  8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Čt  8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Pá 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
www.ceskaposta.cz
GPS: 49°56'11.120"N, 14°42'23.314"E
Mapa

Nejbližší pošta otevřená v sobotu, neděli a o svátcích
Pošta Čestlice
Obchodní 111, 252 47 Čestlice
Tel.: +420 272 658 094
Otevírací doba:
Po - Pá: 9:00 - 19:30, So, Ne, Sv: 9:00 - 15:00
GPS: 50°0'12.434"N, 14°34'27.085"E
Mapa

Czech Point

ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL je asistovaným místem výkonu Veřejné Správy, zde můžete zažádat o výpisy veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.


CzechPoint poskytuje:
Výpis z Katastru nemovitosti
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Insolvenční rejstřík
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů

KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT
Městský úřad Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice

Informační centrům Mnichovice
Pondělí    8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Úterý       8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Středa     8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Čtvrtek    8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Pátek      8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Sobota    8.00 - 12.00    13.00 - 12.00

Pracoviště matriky a evidence obyvatel
Pondělí    8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Středa     8.00 - 12.00    13.00 - 17.00

Ceníky služeb CzechPoint
Výpis z Katastru nemovitosti
Co potřebujete: katastrální území a číslo listu vlastnictví

nově děláme i výpis z katastrální mapy

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)
Zaplatíte:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://www.rzp.cz
Registr ekonomických subjektů: wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Výpis z rejstříku trestů
Může žádat: osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z bodového hodnocení
Může žádat: osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti.
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
 
Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku

Insolvenční rejstřík
je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré důležité informace týkajících se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Co potřebujete: IČO (identifikační číslo příslušné hledané organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku

Datové schránky
elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim.
Zaručená komunikace s orgány veřejné moci.
Autorizovaná konverze dokumentů

Od 01.01.2010 mohou majitelé datových schránek prostřednictvím pracovišť Czechpoint povolit doručování datových zpráv od jiných fyzických, podnikajících fyzických osob nebo právnický osob - tzv. komerčních zpráv.

Dokument, doručený prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu, jako doporučená zásilka s dodejkou, a to i do vlastních rukou.
Zpráva, doručená prostřednictvím datové schránky, má stejnou váhu jako jím podepsaný dokument v listinné podobě.
Datová schránka není e-mailová schránka, zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky je po 10 dnech považována za doručenou, aniž by ji adresát musel otevřít.

Potvrzení o dodání a doručení datové zprávy:

Dodejka je vytvořena ve chvíli, kdy byla odeslaná datová zpráva dodána do datové schránky adresáta, fakticky dojde k dodání v okamžiku odeslání datové zprávy, takže dodejka má význam pouze jako oficiální potvrzení.

Doručenka je vytvořena v okamžiku, kdy je datová zpráva považována za doručenou. To nastane buď přihlášením adresáta do své datové schránky, nebo po uplynutí 10 dnů (doručení fikcí). Doručenka obsahuje informaci o tom, zda bylo doručeno přihlášením či fikcí.

Datová schránka není dlouhodobým úložištěm, obsah datových zpráv bude smazán 90 dní po jejich doručení.

Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku vznikají datové schránky automaticky, nemusí si o ně žádat a ani je aktivovat. Přístupový kód přijde v dopise jejich statutárnímu zástupci.
Fyzické osoby včetně podnikatelů mohou o zřízení schránky požádat dobrovolně, datová schránka bude zřízena zdarma do tří dnů.

Elektronický podpis obecně není potřeba. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Jsou však případy, kdy zákon uznávaný elektronický podpis vyžaduje, obecně se jedná o typy podání, která v listinné podobě vyžadují ověřený podpis. Proto je fyzickým osobám, které si dosud kvalifikovaný certifikát nepořídily a které chtějí zřídit datovou schránku doporučeno si kvalifikovaný certifikát pořídit.

Kvalifikované certifikáty vystavují tzv. akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb, jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách ministerstva vnitra na adrese www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelených-akreditací
Web: www.datoveschranky.info

Autorizovaná konverze dokumentů
Používá se tam, kde je nutné převést dokument z elektronické podoby do listinné nebo obráceně, přičemž je důležité zachovat právní sílu dokumentu. Autorizovaná konverze se tedy použije obecně tam, kde se dnes používá ověřená kopie.

Typické příklady:
1. K podání, odesílaném prostřednictvím datové schránky, je nutno přiložit originál nebo ověřenou kopii dokumentu, který existuje jen v listinné podobě.
2. Z nějakého důvodu je třeba mít k dispozici v listinné podobě ověřenou kopii dokumentu, který byl doručen prostřednictvím datové schránky.

Zaplatíte:
30,- Kč za první stránku
30,- Kč za každou další i započatou stránku

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
200,- Kč (poprvé zdarma)

Czech Point Tisk E-mail
ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL je asistovaným místem výkonu Veřejné Správy, zde můžete zažádat o výpisy veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

CzechPoint poskytuje:

Výpis z Katastru nemovitosti
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Insolvenční rejstřík
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů

KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT
Městský úřad Mnichovice

Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice

Informační centrům Mnichovice

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota  8.00 - 12.00 13.00 - 12.00

 

Pracoviště matriky a evidence obyvatel

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Ceníky služeb CzechPoint 

Výpis z Katastru nemovitosti
Co potřebujete: katastrální území a číslo listu vlastnictví

Zaplatíte:
50,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)

Zaplatíte:
100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

 

Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete:
IČ (identifikační číslo)

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://www.rzp.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

 

Výpis z rejstříku trestů
Může žádat: osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,

zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti
Zaplatíte:
50,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z bodového hodnocení

Může žádat: osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti.
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
 

Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Insolvenční rejstřík
je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré důležité informace týkajících se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete: IČO (identifikační číslo příslušné hledané organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Datové schránky
elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim.

Zaručená komunikace s orgány veřejné moci.
Autorizovaná konverze dokumentů

Od 01.01.2010 mohou majitelé datových schránek prostřednictvím pracovišť Czechpoint povolit doručování datových zpráv od jiných fyzických, podnikajících fyzických osob nebo právnický osob - tzv. komerčních zpráv.

Dokument, doručený prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu, jako doporučená zásilka s dodejkou, a to i do vlastních rukou.
Zpráva, doručená prostřednictvím datové schránky, má stejnou váhu jako jím podepsaný dokument v listinné podobě.
Datová schránka není e-mailová schránka, zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky je po 10 dnech považována za doručenou, aniž by ji adresát musel otevřít.

Potvrzení o dodání a doručení datové zprávy:

Dodejka je vytvořena ve chvíli, kdy byla odeslaná datová zpráva dodána do datové schránky adresáta, fakticky dojde k dodání v okamžiku odeslání datové zprávy, takže dodejka má význam pouze jako oficiální potvrzení.

Doručenka je vytvořena v okamžiku, kdy je datová zpráva považována za doručenou. To nastane buď přihlášením adresáta do své datové schránky, nebo po uplynutí 10 dnů (doručení fikcí). Doručenka obsahuje informaci o tom, zda bylo doručeno přihlášením či fikcí.

 

Datová schránka není dlouhodobým úložištěm, obsah datových zpráv bude smazán 90 dní po jejich doručení.

Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku vznikají datové schránky automaticky, nemusí si o ně žádat a ani je aktivovat. Přístupový kód přijde v dopise jejich statutárnímu zástupci.
Fyzické osoby včetně podnikatelů mohou o zřízení schránky požádat dobrovolně, datová schránka bude zřízena zdarma do tří dnů.

Elektronický podpis obecně není potřeba. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Jsou však případy, kdy zákon uznávaný elektronický podpis vyžaduje, obecně se jedná o typy podání, která v listinné podobě vyžadují ověřený podpis. Proto je fyzickým osobám, které si dosud kvalifikovaný certifikát nepořídily a které chtějí zřídit datovou schránku doporučeno si kvalifikovaný certifikát pořídit.

Kvalifikované certifikáty vystavují tzv. akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb, jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách ministerstva vnitra na adrese www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelených-akreditací
Web: http://www.datoveschranky.info/

Autorizovaná konverze dokumentů
Používá se tam, kde je nutné převést dokument z elektronické podoby do listinné nebo obráceně, přičemž je důležité zachovat právní sílu dokumentu. Autorizovaná konverze se tedy použije obecně tam, kde se dnes používá ověřená kopie.

Typické příklady:
1. K podání, odesílaném prostřednictvím datové schránky, je nutno přiložit originál nebo ověřenou kopii dokumentu, který existuje jen v listinné podobě.
2. Z nějakého důvodu je třeba mít k dispozici v listinné podobě ověřenou kopii dokumentu, který byl doručen prostřednictvím datové schránky.

Zaplatíte:
30,- Kč za první stránku
30,- Kč za každou další i započatou stránku

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

200,- Kč (poprvé zdarma)

Zubní pohotovost

Zubní pohotovost Benešov


Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.,

bývalá zdravotní škola – přízemí
Máchova 400, Benešov
Tel.: 317 756 328
Ordinační doba: Pá: 15:00 - 18:00, So, Ne, Sv: 8:00 - 12:00
GPS: 49°47'13.830"N, 14°40'52.976"E
Mapa

Zubní pohotovost Praha


Městská poliklinika Praha

Spálená 12, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 924 268
Po - Čt: 19:00 – 6:00, Pá: 16:00 - 6:00, So, Ne, Sv: Nepřetržitě
GPS: 50°4'49.036"N, 14°25'12.222"E
Mapa


Všeobecná fakultní nemocnice
Areál VFN, vchod AB
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 723, 224 962 725, 224 963 138
Po - Pá: 7:00 – 14:00
Chirurgická pohotovost:
Po - Pá: 14:00 – 7:00, So, Ne, Sv: Nepřetržitě
GPS: 50°4'24.600"N, 14°25'15.572"E
Mapa


Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Pavilon B 1
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Tel.: 261 083 546
Po - Pá: 17:30 – 22:30, So, Ne, Sv: 7:30 – 22:30
GPS: 50°1'53.227"N, 14°27'27.901"E
Mapa

Nemocnice

Nejbližší nemocnice


Nemocnice Říčany

Smiřických 321, 251 01 Říčany

Telefon: +420 323 627 511, Fax: +420 323 632 096
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nemocnice-ricany.cz
GPS: 49°59'45.633"N, 14°40'30.940"E
Mapa


Nemocnice Rudolfa a Štefánie Benešov
Máchova 400, 256 01 Benešov
Telefon: Pohotovost +420 317 756 485, Infocentrum +420 317 756 111
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.hospital-bn.cz
GPS: 49°47'16.069"N, 14°40'54.663"E
Mapa

Opuštěná zvířata

Záchranná stanice pro živočichy


Hnutí DUHA Střední Čechy
Přestvůrka 162, Černé Voděrady
Tel.: 602 569 044
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.hnutiduhastrednicechy.cz
GPS: 49°56'50.115"N, 14°48'27.444"E
Mapa


Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264, Vlašim
Tel., fax: 317 845 169, 317 845 965
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.csopvlasim.cz
GPS: 49°42'25.887"N, 14°53'48.559"E
Mapa

Psí útulky

Odchyt toulavých psů - Vlastimil Kniha, tel. 608832424


Útulky pro opuštěné a zatoulané psy:


VELAS a.s.
Hrabanov 535, 289 22 Lysá n. Labem,
Tel.: 723 342 174, 602 664 839
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.pejscilysa.wz.cz
GPS: 50°12'42.213"N, 14°49'50.735"E
Mapa

 
Útulek pro psy v Měcholupech a Troji
V Zámcích 56, Praha 8 - Troja
Tel.: 222 025 916, 222 025 917
Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
Tel.: 222 025 929
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.upozpraha.cz
GPS: 50°3'25.797"N, 14°32'57.682"E
Mapa

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

Budova F, Komenského náměstí 1619/2, Říčany
GPS: 49°59'29.896"N, 14°39'50.317"E
Mapa

Elektronický objednávkový systém pro řidičské průkazy, osobní doklady a registr vozidel

státní občanství, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní pasy, gratulace jubilantům, zajišťování voleb a referend, sčítání lidu, domů a bytů, výkon státní správy na úseku správních agend

Vedoucí oddělení: Jitka Pelíšková
tel. 323618203
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

osobní doklady: tel. 323 618 255
Přepážka č. 9 - tel.: 323 618 290
Přepážka č. 10 - tel.: 323 618 289
Přepážka č. 11 - tel.: 323 618 236
Přepážka č. 12 - tel.: 323 618 256

Ivona Šemberová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dana Kupčeková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Květoslava Charvátová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Irena Bláhová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Simona Hůrková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Saskia Daňková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Blanka Hodoušková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ricany.cz

Oddělení dopravy

Budova F, Komenského náměstí 1619/2, Říčany
GPS: 49°59'29.896"N, 14°39'50.317"E
Mapa

Elektronický objednávkový systém pro řidičské průkazy, osobní doklady a registr vozidel

registr vozidel, silniční správní úřad, schvalování technické způsobilosti vozidel, registr řidičů, bodové hodnocení řidičů, autoškolství, taxislužba, stanice měření emisí, výkon státní správy na úseku dopravy

Zkušební komisař, schvalování technické způsobilosti: Ivan Mihalič, tel. 323618288, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zkušební komisař, autoškola: Jitka Bánovská, tel. 323618291 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Evidence vozidel: Petra Skotnická, tel. 323618279, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Evidence vozidel: Vlasta Zímová, tel. 323618281, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Evidence vozidel: Ivana Vitáčková, tel. 323618280, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Evidence vozidel, odnímání zdravotní způsobilosti: Blanka Černíková, tel. 323618285, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Řidičské průkazy: Daniela Černá, tel. 323618283, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Řidičské průkazy: Ladislava Roubalová, tel. 323618283, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Registr řidičů, přestupky: Zdeňka Smutná, tel. 323618284, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Registr řidičů: Markéta Zandtová, tel. 323618284, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ricany.cz

Úřad práce

Kontaktní pracoviště (KoP) pro Prahu-východ bude v nejbližších dnech stěhovat do nových prostor. Adresa nového pracoviště je Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.

Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ

www.mpsv.cz

Zprostředkování zaměstnání     
náměstí Republiky 3/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel.: 950 151 111
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bezbariérový přístup: Ano

Státní sociální podpora     
náměstí Republiky 3/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel.: 9501 51 500
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bezbariérový přístup: Ano

Hmotná nouze     
náměstí Republiky 3/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel.: 950 151 600
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bezbariérový přístup: Ano

Sociální služby, příspěvek na péči     
náměstí Republiky 3/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel.: 950 151 385, 950 151 314, 950 151 303, 950 151 345
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bezbariérový přístup: Ano

Dávky pro osoby se zdravotním postižením     
náměstí Republiky 3/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel.: 950 151 328, 950 151 343, 950 151 345
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bezbariérový přístup: Ano


Veterináři

Veterinární klinika Mnichovice
MVDr. Blanka Schwettrová
prevence-vakvinace, interní medicína, sono, rentgen, chirurgie, ortopedie, hospitalizace, inhalační anestezie, čištění zubů ultrazvukem, akutní medicína (autoúrazy, fraktury, porody), akutní operace, čipování

Pražská 214, Mnichovice 251 64
GPS: 49°56'29.922"N, 14°42'6.401"E
Tel.: 313 037 702, 603 763 373
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.veterinamnichovice.cz
Mapa

MVDr. Lenka Vávrová
Provoz veterinární ordinace pro malá zvířata.
Hrusice 67, Senohraby 251 66
GPS:N 49°55.17665', E 14°44.48612'
Tel.: 604 230 443
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.veterinahrusice.cz
GPS: 49°55'10.599"N, 14°44'29.166"E
Mapa


MVDr. M. Gojda
Lesní 389, Strančice

Tel.: 723 815 197
GPS: 49°56'50.359"N, 14°40'17.993"E
Mapa

MVDr. Petr Košař
Veterinární služby zaměřené na ošetřování malých zvířat.
Osiková 226/3, 251 01  Říčany-Strašín
GPS: N 49°59.60062', E 14°41.43997'
Tel.: 323 631 877
Mobil: 605 780 690
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.veterina.iap.cz
GPS: 49°59'36.038"N, 14°41'26.401"E
Mapa


MVDr. Vladimír Soukup
Poskytování služeb veterinární ordinace.
Tyrše a Fügnera 685/4, 251 01  Říčany-Radošovice
GPS: N 49°59.83520', E 14°40.53690'
Tel.: 323 602 212
Mobil: 602 475 588
www.veterinaricany.cz
GPS: 49°59'50.111"N, 14°40'32.214"E
Mapa


MVDr. Ivan Henyš
Veterinární ordinace pro malá zvířata. Doplňkový prodej krmiv.
Na Návsi 6, 251 62  Tehovec
GPS: N 49°58.91122', E 14°43.74160'
Tel.: 323 660 544
Mobil: 602 548 901
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GPS: 49°58'54.675"N, 14°43'44.498"E
Mapa

MVDr. Pavel Vaškovský
Veterinární ordinace pro malá zvířata poskytující preventivní, léčebné a chirurgické zákroky, laboratorní vyšetření, čipování, europasy. Návštěvy u pacientů. Prodej diet. Použití elektrokauterů a ultrazvuku na čištění zubů, možnost kryochirurgie.
Šumavská 1056/17, 251 01  Říčany
GPS:N 49°59.51473', E 14°40.58198'
Tel.: 323 631 846
Mobil: 606 255 232
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.veterina-ricany.wz.cz
GPS: 49°59'30.883"N, 14°40'34.922"E
Mapa


Veterinární nemocnice

Veterinární nemocníce
Klučovská 1280, 282 01 Český Brod
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 321 622 460
www.vetnem.cz
GPS: 50°4'51.348"N, 14°52'28.729"E
Mapa

AA-Vet, s.r.o. pobočka Praha-Chodov
Tererova 1355/4, 149 00  Praha-Chodov
GPS: 14.521295 50.024263
Tel.: 272 941 978
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.aavet.cz
GPS: 50°1'27.347"N, 14°31'16.661"E
Mapa


Ivet.cz.s.r.o.

Ke Kamýku 996/3, 142 00  Praha-Kamýk
GPS: N 50°0.94267', E 14°26.77660'
Tel.: 241 714 358
www.ivet.cz
GPS: 50°0'56.560"N, 14°26'46.598"E
Mapa

Vetnemo s.r.o.
Na Šejdru 238/45, 142 00  Praha-Libuš
GPS: N 50°0.50782', E 14°27.53080'
Tel.: 244 470 704
Mobil: 602 458 185
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vetnemo.cz
GPS: 50°0'30.470"N, 14°27'31.850"E
MapaSport

Kluby:
Pozemní hokej
Pozemní hokej má v mnichovicích více než 70ti letou tradici.

Fotbal

Kroužky

Komunitní centrum Nekonečno
Amitabha sp.
IČ:22866051, č.ú.:2900836769/2010
Pražská 19, 251 64  Mnichovice
telefon recepce: 731 620 827
www.nekonecnyprostor.cz
/ recepce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GPS: 49°56'12.837"N, 14°42'25.614"E

Mapa


Fit studio Carol
Masarykovo nám. 60 Mnichovice
Tel.: 775 250 506
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.fitstudiomnichovice.cz
GPS: 49°56'11.637"N, 14°42'37.794"E
Mapa

Lamamka

Dětský klub la Mamka
dopolední školička a odpolední kroužky
Masarykovo Náměstí 55
251 64 Mnichovice
Tel: +420 732 920 060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.lamamka.cz
GPS: 49.9359278N, 14.7102575E
Mapa


______________________________________________________________________________________________________________

V okolí

skc-ondrejov-logo
Sportovně kulturní centrum v Ondřejově
Choceradská 62,  251 65 Ondřejov
Tel.: 775 564 064
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.obecondrejov.cz
GPS: 49°54'13.935"N, 14°47'12.099"E

Mapa


logo-na-fialce-zelene

Na Fialce - Centrum pro volný čas
Mánesova 2540, 251 01  Říčany
Tel.:  +420 323 606 157
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nafialce.cz

Mapa


 

 

Pozemní hokej

pozemni-hokej-logo

Kontakty
adresa hřiště :
Sportovní areál TJ Mnichovice
Sportovní 1
25164 Mnichovice


GPS: Loc: 49°56’1.685″N, 14°42’33.239″

 

Pozemni-hokej-naborHriste-pozemni-hokej-2013 1

http://hokej.mnichovice.cz
oficiální stránky HC Mnichovice

http://mladeznickyhokej.mnichovice.cz

stránky pozemkářské mládeže - aktuality, tréninky, turnaje, kontakty....
 

 

Senioři

Zajištění pečovatelských  služeb pro občany města a okolní obce
Město Mnichovice  od roku 2007 zajišťuje pečovatelské služby pro občany města Mnichovice a občany sedmi okolních obcí.

Bližší iformace o službách a cenách najdete na stránkách města: www.mnichovice.info
__________________________________________________

Klub Seniorů Mnichovice
Masarykovo nám.83, 251 64 Mnichovice
www.klubmnichovice.cz

Kontaktní osoby:
Ludmila Kiliánová
tel.: 725 196 505
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Magdalena Třebická
tel.: 733 368 717
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


____________________________________________

dum-pro-seniory-Blanik-2013 Domov pro seniory BLANÍK
Jiráskova 456, 251 64 Mnichovice

Vedoucí sociálního úseku: Mgr. Jana Kumprechtová
Mobil: 601381888
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ředitel: Mgr. Oldřich Kumprecht
Mobil: 603442349
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dsblanik.cz
GPS: 49°55'59.383"N, 14°42'49.907"E
Mapa

_________________________________________________
V okolí

Seniorcentrum Říčany
Smiřických 321/15, 251 01 Říčany (pouze korespodenční)
tel: +420 732 383 424
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany
GPS: 49°59'28.331"N, 14°39'49.978"E
Mapa

Hasiči - 150

Pozarni-dum-2013 2
 

Sbor dobrovolných hasičů Mnichovice
Ondřejovská 538, 251 64 Mnichovice

Telefon:
Zbrojnice - 323 640 243
Místní ohlašovna požárů - 311 327 150
Fax: 323640679
Velitel JSDH – 724 180 989
Jiří Babor – starosta SDH, tel.: 603 340 054
Karel Pátek – velitel SDH, tel.: 777 951 651

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.hasicimnichovice.cz

GPS: 49°56'0.629"N, 14°42'44.640"E
Mapa