Historie tenisu v Mnichovicích

Při okrašlovacím spolku byl založen tenisový odbor – LTC Mnichovice. V roce 1929 byly odevzdány k veřejnému užívání dva tenisové dvorce u koupadla v Potočinách (zanikly při výstavbě družstevních bytovek v 60. letech)
V roce 1937 si skupina studentů založila vlastní „Studentské Sportovní Společenské Sdružení“ a vybudovala si také dva tenisové dvorce s klubovnou na soukromém pozemku za Zittovým mlýnem s rozhodující finanční pomocí MUDr. Boublíka, MUDr. Hladíka, pana Lamače, pana Konráda z Božkova a snad i jiných. K užívání pozemku byla v roce 1938 uzavřena s panem Zittou nájemní smlouva. Úroveň tehdejšího mnichovického tenisu dokládá i titul Mistr republiky v kategorii juniorů do 16 let, který v roce 1948 získal Vladimír Zoufalý.
Tenis, stejně jako ostatní sporty, byl v rámci sjednocení tělovýchov a sportu po roce 1948 začleněn do Tělovýchovné jednoty Sokol a jako oddíl pokračoval ve své činnosti od roku 1952. Sdružoval kolem 20 členů, kteří se věnovali tenisu jako rekreačnímu sportu. Jejich zásluhou byl tenisový stánek několik desítek let udržován a dobrém stavu. Zásluhu na tom měl především dlouholetý předseda oddílu Viktor Polesný.
Po roce 1989 byly tenisové kurty i kabina vráceny Ladislavu Zittovi, který je za výhodných podmínek pronajímá Tělovýchovné jednotě Mnichovice. Údržba je v režii členů oddílu tenisu a odbíjené.


KOLEKTIV. Mnichovice: Kniha o historii, pamětihodnostech, přírodě a ostatních zajímavostech města. 1. vyd. Mnichovice: Městský úřad Mnichovice, 2000.