Přehled kněží působících v Mnichovicích

r. 1338        Majmuš (první stálý farář v Mnichovicích)
r. 1354        Jindřich
r. 1360        Jan Pařičův
r. 136?        Přibík
r. 1374        Vavřinec
r. 1383        Petr
r. 1397        Mikuláš
r. 1599        Ondřej
r. 1404        Martin
r. 1407        Jan
r. 1408        Mikoláš

Jména dalších kněží jsou neznáma.
V roce 1421 jsou v Mnichovicích kněží podobojí, jejich jména se většinou nedochovala - kromě:

r. 1469-1477 Jan
r.  ?              Jan Štelcar Želetovský
r. 1621         Matěj Plzeňský

V roce 1629 jsou Mnichovice, nuceně pokatoličtěny.
Kněží podobojí konali bohoslužby v lesích za Mnichovicemi.

r. 1624        Jan de Gáza (jezuita)
r. 1625        Jan Vorel
r. 1626        Ondřej Dobročovský

Za jeho správy byla v Mnichovicích vojenská exekuce proti nevěřícím.

r. 1629        Jiljí  z řádu cisterciáků s červenou hvězdou
r. 1636        Simeon Mitis
r. 1638        Jan Tysler Těšínský
r. 1639        Jaroslav Britanský z Oravy
r. 1647        Václav Bílek Kutnohorský
r. 1650        Jan Václav Slavobius (Slavibojus)
r. 1652        Jan Stadler
r. 1653        Jindřich Jandici
r. 1654        P. Anselm Prušanský (karmelitán od sv. Havla.)
r. 1654        Vojtěch Jan Lečínský
r. 1668        Pavel Vojtěch Maxmilián Nosecký
r. 1675        Václav Alois Jedlička
r. 1673        Krištof Jan Ignác Brod (Za jeho správy byla opravována fara)
r. 1683        Samuel Josef Antonín Jedlička
r. 1686        Jan Josef Antonín Nahlík
r. 1691        Tomáš Jan Josef Dubenka
r. 1713        Matěj Jan František Najič (Nagicz)

V této době se vyskytl v Mnichovicích mor a kostel byl přestavěn do nynější podoby.

r. 1756        Václav Dominik Ondrák
r. 1794        Bernard Christoph
r. 1805        Norbert Lernet (1807 – fara povýšena na děkanství)
r. 1818        Jeroným Pivoňka
r. 1833        Josef Feurerstein
r. 1837        Vojtěch Vilem Kramerius - (má zásluhy o školství)
r. 1865        Antonín Vojáček
r. 1883        František Krisan
r. 1892        Filip Konáš
r. 1912        František Čihař
r. 1928        Alois Nogol
r. 1935        František Kahoun
r. 1960        Servus
r. 1969        Karel Mendl
r. 1994        Ivan Kudláček